Công Dụng Của Hoa Manuka

Công Dụng Của Hoa Manuka

Ngày đăng: 24/07/2020 02:06 PM

Cây Manuka còn được gọi là cây sim biển Nam. Cây có tên khoa học là Leptospermum Scoparium. Nó tồn tại dưới dạng một cây nhỏ hoặc cây bụi, có thể thay đổi chiều cao đến tối đa 8 mét. Nó chỉ có thể phát triển mạnh nếu nó được trồng trong điều kiện thích hợp。