Nông sản

Nông sản

Công ty TNHH Thực phẩm Nữ Hoàng là một công ty nhập khẩu và phân phối thực phẩm với mong muốn mang đến các sản phẩm tốt cho sức khỏe đến với cộng đồng.

Các dịch vụ của Công ty TNHH Thực phẩm Nữ Hoàng bao gồm:

-Xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối các mặt hàng nông sản và thực phẩm chế biến
-Hỗ trợ kết nối các nhà nhập khẩu, sản xuất và tiêu thụ
-Hỗ trợ kiểm tra sản phẩm và giám sát chế biến

Chúng tôi mong muốn tìm kiếm, xây dựng và mở rộng các mối quan hệ đối tác lâu dài dựa trên Uy tín – Chất lượng – Giá cả dịch vụ

Nông sản