Tầm nhìn sứ mệnh

SỨ MỆNH

SỨ MỆNH

Đối với khách hàng: Cung cấp những sản phẩm tốt nhất về chất lượng, về giá cả và dịch vụ chăm sóc khách hàng. Chúng tôi luôn hướng đến các giá trị và lợi ích lâu dài cho sức khỏe của người tiêu dùng, đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển và cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy”.

Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc đầy đủ, khoa học, năng động, chuyên nghiệp và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

TẦM NHÌN

TẦM NHÌN

Phát triển bền vững: Queen Food đã và đang nỗ lực trở thành nhà cung cấp và phân phối những sản phẩm thực phẩm tốt cho sức khỏe hàng đầu tại Việt Nam và trên thế giới.

Uy tín: Tạo sự tín nhiệm cao nhất của khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ và phong cách phục vụ

Môi trường làm việc: Xây dựng một môi trường làm việc đầy đủ, khoa học, chuyên nghiệp nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ nhân viên không ngừng phát triển về đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Phương châm làm việc: Tận tâm – Tận Trí – Tận Lực

Tâm: Đặt chữ Tâm làm nền tảng phát triển, lấy khách hàng và nhân viên làm trung tâm, đề cao đạo đức nghề nghiệp, thực hiện dịch vụ trên cơ sở pháp luật và hài hòa lợi ích các bên.

Trí: Đề cao tinh thần không ngừng rèn luyện, tìm kiếm tri thức, phát triển kỹ năng, nâng cao năng lực, sáng tạo trong suy nghĩ và hành động nhằm tối đa lợi ích khách hàng, lợi ích công ty, lợi ích nhân viên và lợi ích xã hội.

Lực: Xây dựng các mối quan hệ với tinh thần “Cho trước nhận sau”; coi trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất, tạo dựng “Nhân hòa” trên cơ sở công bằng, chính trực và nêu cao sức mạnh đoàn kết.